Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


Sidebar

Αυτή η μετάφραση είναι πιο παλιά από το αρχική σελίδα και μπορεί να μην ισχύει πια από πλευράς ημερομηνίας. Δέστε ότι το έχει αλλάξει.
Μεταφράσεις αυτής της σελίδας?:

Learn about DokuWiki

Advanced Use

Corporate Use

Our Community


Follow us on Facebook, Twitter and other social networks.

Our Privacy Policy

el:requirements

Απαιτήσεις συστήματος DokuWiki

Για να εκτελέσετε το δικό σας αντίγραφο του DokuWiki θα χρειαστείται τα ακόλουθα:

1. Εξυπηρετητής παγκόσμιου ιστού

Το DokuWiki εκτελείται σε εξυπηρετητές παγκόσμιου ιστού που υποστηρίζουν PHP. Οι ποιό πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν Apache αλλά πολλοί άλλοι χρησιμοποιούν και τους IIS, lighttpd και Nginx οι οποίοι επίσης δουλεύουν.

2. PHP

Η PHP πρέπει να είναι σε έκδοση τουλάχιστον 4.3.3 αλλά για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον η 4.3.10 . Η PHP 5 επίσης θα δουλέψει πολύ καλά.

Για αλλαγή μεγέθους εικόνων πρέπει να εγκατασταθεί είτε η PHP LibGD επέκταση ή Image Magick .

Το DokuWiki πρέπει να δουλεύει στον Ασφαλή τρόπο λειτουργίας της PHP, αλλά ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή ίσως χρειαστεί η επιλογή safemodehack(en) .

3. Πλοηγός

Οποιοσδήποτε πλοηγός των τελευταίων ετών θα πρέπει να δουλεύει. Για καλύτερο αποτέλεσμα προτείνεται ο Firefox .

Δείτε επίσης

el/requirements.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2012-11-04 23:52 από ach