DokuWiki

It's better when it's simple

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý.
Překlady této stránky?:

Learn about DokuWiki

Advanced Use

Corporate Use

Our Community


Follow us on Facebook, Twitter and other social networks.

Our Privacy Policy

cs:sitemap

Google Sitemap

DokuWiki může automaticky vytvářet mapy webu Google Sitemap. Tuto možnost aktivujte nastavením 'sitemap atributu'.

Když povolíte DokuWiki zkusí vytvořit sitemap soubor jménem sitemap.xml.gz, v adresáři kde máte nainstalován DokuWiki. Ujistěte se prosím, že dokuwiki má právo zápisu do tohoto souboru (pokud soubor má být vytvořen potřebuje i právo zápisu do nadřazeného adresáře). Pokud se vám nedaří nastavit oprávnění pro nadřazenýadresář, pak vytvořnte prázdný soubor sitemap.xml.gz a nastavte plná oprávnění přístupu k němu (chmod 777, v total commanderu Soubor→Změna atributů→777)

Po vytvoření nové XML mapy webu se DokuWiki pokusí o její existenci informovat přímo google tím, že nenápadně otevře stránku http://www.google.com/webmasters/sitemaps/ping?sitemap=<url_xml_mapy_webu>.

Poznámky:

  • Zkomprimovaná mapa webu sitemap.xml.gz bude aktivní volba 'gzip_output'. Soubor sitemap.xml bez komprese bude použit pokud volba 'gzip_output' je deaktivována.
  • Google sitemap potřebuje nejdříve ověřit, že jste vlastník webu. Nejsnažší způsob jak to provést s dokuwiki je „Upload dalšího HTML souboru“ s ověřovacím kódem.
  • XML mapu webu (sitemap) generuje indexer . Ke manuálnímu spuštění indexeru, nebo jeho ladění a testování otevřte stránku: http://vasserver/dokuwiki/lib/exe/indexer.php?debug=1


Příklad úpravy .htacces souboru (Apache):

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.domain\.org$      [NC]
RewriteRule ^(.*)$       http://www.domain.org/$1 [R,L]

Read more:

cs/sitemap.txt · Poslední úprava: 2008-08-10 19:40 autor: chi